Europees Parlement keurt begroting Frontex af

Het Europees Parlement keurde zojuist de begroting van kust- en grenswachtagentschap Frontex definitief af.

Als lid van de begrotingscontrolecommissie vind ik dat Frontex  deze afkeuring moet beschouwen als een motie van wantrouwen door het Parlement. Ondanks het vertrek van directeur Fabrice Leggeri dit voorjaar heeft Frontex de zaken nog steeds niet op orde. Om het vertrouwen van de sociaaldemocraten te winnen moet Frontex de harde conclusies uit een gelekt rapport van Europees anti-fraudebureau OLAF ter harte nemen. Om te beginnen door het toezicht op mensenrechten aan de Europese buitengrenzen te verbeteren.

Mensenrechten beschermen

Mijn collega Thijs Reuten is woordvoerder migratie voor PvdA Europa. Hij vindt de afkeuring van de Frontex-jaarrekening de enige juiste beslissing. We zijn in het Europees Parlement al jaren kritisch over het gebrek aan oog voor fundamentele rechten bij Frontex. Hopelijk is dit eindelijk het signaal dat tot een daadwerkelijke cultuurverandering zal leiden bij het EU-agentschap. Frontex hoort niet alleen onze EU-buitengrenzen te beschermen, maar ook de mensenrechten van iedereen die zich daar bevindt.

Ook Raad ondoorzichtig

Het Europees Parlement keurde ook de begroting van de Europese Raad af – de Raad geeft immers nog steeds geen inzicht in die begroting. De Raad blijft ondoorzichtig. Dit zie je bijvoorbeeld terug in het feit dat de Raad nog steeds gesponsord wordt door commerciële partijen. Duidelijke, bindende regels zijn daarom nodig om de schijn van belangenverstrengeling tegen te gaan.